นโยบายการจัดส่งสินค้าและการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

1. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินภายหลังจากลูกค้าได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยจัดส่งผ่านบริษัทฯขนส่งเอกชน สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นกรณีโปรโมชั่นส่วนลดค่าจัดส่งหรือโปรโมชั่นจัดส่งฟรี

2. ระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 1-2 วัน(วันทำการ) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้โดยใช้เลขแทรคกิ้งหรือเลขติดตามพัสดุที่ได้รับ ทั้งนี้หากการขนส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนดให้ผู้ซื้อติดต่อเว็บไซต์เพื่อเร่งรัดดำเนินการติดตามขนส่งต่อไป

3. การขนส่งจะเลือกใช้บริษัทขนส่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาดสินค้าและประเภทสินค้า โดยจะใช้บริษัทฯขนส่งที่สามารถส่งให้ผู้ซื้อได้ถึงที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ

4. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านคุณภาพของสินค้า

5. การขอคืนเงิน ที่มีเหตุมาจากการคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดของสมาชิกเอง ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่เป็นการสลับเปลี่ยนสินค้าในมูลค่าไม่น้อยกว่าเดิม และสินค้าที่ขอเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

6. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินจองมัดจำแฟรนไชต์ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องด้วยการชำระเงินจองมัดจำค่าแฟรนไชต์ ถือเป็นไปตามข้อตกลงการทำสัญญาแฟรนไชส์

7. การชำระค่าแฟรนไชส์ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าชำระผ่านช่องทางใดๆ อันเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาแฟรนไชส์

8. การชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ผ่านช่องทางผ่อนชำระบัตรเครดิต ในกรณีที่ได้รับสินค้าแล้ว การเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับการชำระสินค้าเต็มจำนวน การชำระสินค้าแบบผ่อนชำระเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการซื้อสินค้าเท่านั้น