นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนี้

ข้อมูลประจำตัวบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับทางเว็บไซต์ จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์  เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยและจุดประสงค์ทางกฎหมาย

รายการที่เว็บไซต์(ร้านค้า)เก็บข้อมูล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของลูกค้าเพื่อใช้ในการติดต่อและการจัดส่งสินค้า ซึ่งมีการส่งให้บริษัทฯขนส่งเพื่อใช้สำหรับจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้ารวมถึง IP address ในส่วนของข้อมูลลูกค้าที่เว็บไซต์ได้ทำการเก็บไว้มีระยะเวลาการเก็บนานจนกว่าลูกค้าจะเป็นผู้ลบข้อมูลหรือลบการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ซึ่งข้อมูลจะมีเพียงลูกค้าเท่านั้นที่แก้ไขได้เอง

คุ๊กกี้ Web browser cookies

เว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของคุณ  คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ เราอาจจะส่งคุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บในบราวเซอร์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อใช้จัดการเว็บไซต์, ปรับปรุงการใช้งาน หรือเพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาด เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อรู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา, และเพื่อปรับการแสดงผลให้เข้ากับแต่ละบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ มีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ดีการการส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้คือ การเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานของคุณอย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูล

ราอาจจะมีความจำเป็นต้องทำการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไข อาทิเช่น เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้  , เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ , เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง , เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์, หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว โดยการแจ้ง ผ่านทาง e-mail หรือช่องทางเว็บไซต์ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งานคอยตรวจสอบถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวาระ เพื่อพิจารณาว่าคุณยังยอมรับตามข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่หรือไม่

คุณยอมรับข้อตกลงนี้

ผู้ใช้งานทุกคน ได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยถือว่าผู้ใช้งานทุกคนที่ใช้เว็บไซต์นี้และยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแล้ว และผู้ใช้งานทุกคนสามารถยกเลิกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกเวลาด้วยตัวเอง