กขค Fine Tea & Drinks ได้รับรางวัล ธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ ประจำปี 2563

กขค Fine Tea & Drinks
ได้รับรางวัล ธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ ประจำปี 2563
จาก กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตั่งใจ
ที่ได้ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ กขค สู่เกณฑ์มาตรฐาน
เราจะยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ กขค เครื่องดื่มประจำชุมชน สำหรับทุกคน ดื่มได้ทุกวัน ทุกเวลา
ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่แฟรนไชส์ กขค ครับ